Ontwikkelingsgerichte activiteiten en dans voor peuters en kleuters
16737
page-template-default,page,page-id-16737,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,columns-3,qode-product-single-tabs-on-bottom,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Praktijk psychomotoriek, relaxatie en kinesitherapie

PRAKTIJK PSYCHOMOTORIEK, RELAXATIE EN KINESITHERAPIE

1.Relaxatietherapie kinderen en volwassenen

In individuele relaxatietherapie leer je ontspanningstechnieken via ademhalingsoefeningen, progressieve spierontspanning van Jacobson, autogene training van Schultz, mindfulness, shiatsu, relaxatie- en trägermassage, yoga- en ontladingsoefeningen,… Je leert acute stress te ontladen en chronische stress systematisch aan te pakken. Fysieke en energetische klachten worden behandeld.

 

Bij kinderen wordt ook gebruik gemaakt van spelvormen, coaching kaarten, faalangsttraining, kinderyoga en kindermassage (kaarten, liedjes, verschillende materialen).

Massage en aanraking stimuleert de aanmaak van gelukshormonen: oxytocine (voor hechting en geluksgevoel), serotonine (geeft zelfvertrouwen), endorfine (natuurlijke pijnverlichting) en dopamine (zorgt voor focus en motivatie).

 

Voor individuele begeleiding van volwassenen vind je meer informatie op de website van Centrum Welzijn.

 

Je kan bij Centrum Welzijn terecht voor hulp en advies bij bijvoorbeeld stress, angst, crisis- en keuzemomenten, burn-out, zingevingsproblematiek, laag zelfvertrouwen….

 

Tijdens de eerste sessie is er een intakegesprek. Afhankelijk van jouw noden en wat je het beste ligt wordt bepaald welke technieken zullen worden gebruikt.

 

Voor wie:

 • Voor kinderen en volwassen met chronisch aanhoudende stress. Een langdurige blootstelling aan stress en onrust kan klachten veroorzaken op verschillende gebieden: lichamelijk (bv spanningshoofdpijn, slaapstoornissen, hyperventilatie, hartkloppingen), emotioneel (bv. piekeren, nervositeit, (faal)angst), verstandelijk (bv concentratiestoornissen) en gedragsmatig (bv meer alcohol- en medicatiegebruik).
 • Relaxatietherapie is ook zeer geschikt voor kinderen en volwassenen met AD(H)D, agressie, kinderen in een scheidingssituatie, hooggevoeligheid, autisme, burn-out, depressie, hyperventilatie, faalangst en angststoornissen, CVS,…

2.Psychomotorische therapie en uitgebreid psychomotorisch onderzoek a.d.h.v. gestandaardiseerde testen

Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek kunnen we vertalen als het samengaan van de geest (psyche) en bewegen (motoriek), van denken, voelen en doen of handelen. De uitdrukking ‘al doende leert men’ kent iedereen. Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.

 

Problemen in de motoriek kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van het kind. Een kind met motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Omgekeerd is het ook zo dat psychische aspecten zoals faalangst of een laag zelfbeeld de motorische processen kunnen verstoren. Zo vroeg mogelijk ingrijpen kan bij veel kinderen dus heel belangrijk zijn.

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel, er wordt gewerkt rond de basispeilers (basisvaardigheden) om te komen tot de schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen,…:

 

 • Stimuleren van grove (evenwicht, balvaardigheid, coördinatie…) en/of fijne motoriek (knippen, vouwen, rijgen
 • Ondersteunen van voorbereidende schrijfvaardigheden en schrijfmotoriek
 • Versterken van visuomotorische vaardigheden en visuele perceptie
 • Stimuleren van het lateralisatieproces en ontwikkeling van een voorkeurshand
 • Bevorderen van ruimtelijke oriëntatie en visueel-ruimtelijke vaardigheden (nodig om te kunnen lezen en rekenen)
 • Lichaamsbesef
 • Verbeteren van de werkhouding (concentratie, plannen, organiseren) en schoolrijpheid

 

We beschikken over volgende gestandaardiseerde testen:

Testing voor psychomotoriek: Movement ABC 2, , Beery VMI, SOS-2, DTVP-3

Testing voor aandacht en concentratie zoals de complexe figuur van Rey,  TEACH-NL, D2

Testing voor intelligentie: WISC-V-NL

 

Voor wie:

 • Voor kinderen van 3-16 jaar die nood hebben aan begeleiding voor één of meerdere doelstellingen
 • Deze problemen komen al dan niet wel eens samen voor bij kinderen met (lichte) ontwikkelingsachterstand, leerproblemen (dyslexie – dyscalculie – dysorthografie), DCD (ontwikkelingsdyspraxie), AD(H)D, ASS (autismespectrumstoornis)

3. Blindelings leren typen met Typ 10

Blindelings leren typen wordt in kleine groepjes aangeboden, zie ook lessenreeksen.

De kenmerken:

 • 10 lessen om de basisvaardigheid aan te leren
 • Vervolg online module voor een (school)jaar
 • Speels leren typen zonder tijdsdruk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Slagingspercentage = 92 %

 

Voor wie:

 • Voor kinderen vanaf 9 jaar
 • Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen

4.Weerbaarheidstraining en trainen sociaal-communicatieve en emotionele vaardigheden

Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van:

 • de erkende weerbaarheidstraining ‘Rots en water ‘. Tijdens de training werken we rond vijf grote thema’s: zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfcontrole, zelfverdediging, weerbaarheid
 • Sherborne bewegingspedagogiek:Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale begrippen.
  Het groeien van zelfvertrouwen gebeurt doorheen de vele bewegingsspelen die gericht zijn op de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn.
  Het vertrouwen in anderen (relaties kunnen aan gaan en met anderen kunnen communiceren) groeit tijdens de verschillende relatiespelen.

Afhankelijk van de zorgvraag worden trainingen in groeps- of individueel verband gegeven. (voor groepsverband bel Marijke op 0485/577505 )

 

Voor wie:

 • Voor meisjes en jongens van 5 tot 16 jaar
 • Voor kinderen met ASS, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, faalangst, te weinig zelfvertrouwen,…

5. Algemene kinesitherapie bij kinderen en volwassenen

Lichamelijke klachten bij kinderen, adolescenten en volwassenen:

Hier kunt u terecht voor revalidatie en kinesitherapie. Dit kan voor klachten ten gevolge van een letsel of na het ondergaan van een operatie. Wij doen uiteraard hiervoor ook huisbezoeken.

Steeds vaker duiken ook lichamelijke klachten zonder specifieke oorzaken op zoals stress gerelateerde klachten en rugpijn of kniepijn tijdens het sporten. Door middel een objectief klinisch onderzoek zoeken we de oorzaak van de klacht en wordt een gepaste behandeling opgesteld.

 

Therapie omvat:

 • Massage en eefentherapie gericht op pijndemping/pijnpreventie, krachtsontwikkeling, evenwicht, mobiliteit, proprioceptie,…
 • Mobilisaties met o.a. tracties, translaties en MWM (mobilisations with movement)
 • Myofasciale en ligament technieken
 • Craniale en viscerale technieken:
  Behandeling van sinusitis, (spannings)hoofdpijn,…
 • Taping
 • Dry Needling
 • Valpreventie
 • Ergonomie,…

 

Wat is taping?

Kinesiotape is een medische tape die bij sporters vaak gebruikt wordt. De tape bestaat uit een elastische stof die wordt aangelegd volgens vaste principes gebaseerd op de bewegingsleer en anatomie van het lichaam.
Voor wie?
Ook naast de sportcontext kan taping een gunstig effect hebben bij ligament- en spierklachten. Bijvoorbeeld bij een enkel- of schouderinstabiliteit, spierverrekkingen, maar ook voor kniepijn kan taping aangewezen zijn.

Taping kan een waardevolle aanvulling zijn op de kinesitherapeutische behandeling bij zowel kinderen als volwassenen.

 

Wat is Dry Needling

Spieroverbelastingen kunnen we behandelen met Dry Needling. In de spier kunnen triggerpunten gevonden worden die klachten kunnen uitlokken. Deze triggerpunten gaan we gericht met een dunne acupunctuurnaald prikken waardoor deze lokale spierspanningen langdurig gaan ontspannen.

Werkwijze

1.Telefonisch of via mail aanmelden. Voor de start van de behandeling is een voorschrift nodig van een arts (huisarts, kinderarts, psychiater,..).

2. We starten met een intakegesprek.

Voor psychomotorische therapie:

3. Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek kan er een uitgebreide observatie en/of testing gedaan worden. (zie hierboven punt 2)

4.  Aan de hand van het oudergesprek, de observaties, de testresultaten en de hulpvraag wordt er een therapieplan opgesteld, welke met de ouders besproken wordt.
Het verslag van het onderzoek wordt meegegeven aan de ouders. Mits toestemming van de ouders, wordt dit eventueel ook doorgestuurd naar de arts, school en het CLB.

5. Tussentijds evalueren we het therapieplan en stellen we de behandeldoelen zo nodig bij. Ook tips voor thuis worden meegegeven.

Tarieven

 • De kinesitherapeut is geconventioneerd en werkt bijgevolg ook volgens de vastgelegde RIZIV-tarieven. Voor elke aanvang van een behandeling is telkens een kinesitherapievoorschrift vereist van uw huisarts/ kinderarts/ psychiater,…
 • Ook voor een psychomotorisch onderzoek kan je een kinesitherapievoorschrift vragen.
 • Voor psychomotorische ontwikkelingsstoornissen (lijst Fb) heeft een kind recht op maximaal 60 kinesitherapiezittingen per jaar die tegen het beste tarief worden terugbetaald, gedurende een periode vanaf de 1e zitting tot 31 december van het 2e jaar dat volgt op het jaar van die 1e zitting. Na die 60 behandelingszittingen is het mogelijk om de behandeling voort te zetten met een afnemende terugbetaling. Het terugbetalingspercentage daalt in een 1e fase voor de 20 volgende zittingen, nadien nog een keer voor de zittingen die na de 81e zitting worden verricht. Indien nodig, kan een lijst ‘Fb’ worden hernieuwd.
 • Voor verdere info ivm tarieven kan je bellen op 0485/577505
 • Probeer afspraken tijdig te annuleren indien nodig, zodat er nog iemand anders kan worden ingepland. Afspraken die niet of minder dan 24u voor de start geannuleerd werden, worden wel aangerekend.